Ieder mens is uniek
Ieder mens heeft een eigen verhaal, achtergrond en referentiekader
Doelgericht samenwerken naar een oplossing voor uw financiële problemen

Betrokkenheid, professionaliteit, kennis en transparantie zijn voor ons kernbegrippen die bij onze dienstverlening hoog in het vaandel staan.

Inkomensbeheer

Inkomensbeheer is vrijwillig. De Rechtbank is hier niet bij betrokken. Er kan voor inkomensbeheer gekozen worden als men er bijvoorbeeld zeker van wil zijn dat de vaste lasten op tijd worden betaald.

LEES MEER...

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind, is een wettelijke beschermingsmaatregel (Boek 1 Titel 19 BW) en is bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld.

LEES MEER...

Mentorschap

Als iemand ten gevolge van ziekte of gebrek niet meer in staat is, tijdelijk of permanent, voor zichzelf op te komen en de eigen belangen waar te nemen, dan kan men een mentorschap laten instellen.

LEES MEER...

↓